Adatvédelmi Szabályzat- Bonusway

A személyes adatok Bonusway általi feldolgozása mindig az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) szerint történik. 
3. verzió, frissítve 29-07-2021

 1.Irányító

Bonusway Oy
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finnország
admin@bonusway.com
 

 2.Adatvédelmi tisztviselő

Ville Laitinen
Bonusway
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finnország
admin@bonusway.com


3.Cookie-k

A Bonusway szolgáltatás olyan cookie-kat használ, amelyek a böngészőn keresztül a felhasználó számítógépén tárolódnak. Ezek a cookie-k felhasználhatók arra, hogy a szolgáltatás felhasználóinak jobb élményt nyújtsanak, azonosítsák az adott böngészőt, és a böngésző felhasználójának személyre szabott szolgáltatást nyújtsanak.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó számára. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjék a weboldalunk felhasználóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát.

A felhasználó bármikor változtathatja a cookie-k beállítását a böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen letilthatja a cookie-k működését. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha a felhasználó deaktiválja a cookie-k beállítását a böngészőjükben, akkor nem minden funkciója használható a weboldalunkon teljes mértékben.

4. Általános adatgyűjtés

A Bonusway szolgáltatás általános adatokat gyűjt, ha a felhasználó böngészője felhívja a webhelyet. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött adatok lehetnek (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan a hozzáférési rendszer eléri honlapunkat, (4) (5) IP-címet és (6) bármilyen más hasonló adatot, amelyet az Ön hasznára lehet felhasználni az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok felhasználása során a Bonusway nem von le semmilyen következtetést a felhasználóról. Ezekre az információra azért van szükségünk, hogy biztosítsuk informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét, és biztosítsuk a hatóságok számára a cyber-támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai a felhasználó által biztosított összes személyes adattól elkülönítve tárolódnak.

5. Regisztráció

A felhasználónak lehetősége van regisztrálni a Bonusway szolgáltatásra személyes adatokkal. A személyes adatok, melyeket továbbítanak a Bonusway-nek, a regisztrációsi forma határozza meg. A felhasználó által bevitt személyes adatokat kizárólag Bonusway belső felhasználására gyűjtik és tárolják. A Bonusway ezen információk egy részét átruházhatja egy vagy több feldolgozóra (például fizetési szolgáltatóra), mely szolgáltató a Bonusway-el kapcsolatos feladataira szintén belső célokra használja a személyes adatokat.

A Bonusway szolgáltatásba való bejelentkezéssel a felhasználó IP-címe és a regisztráció napja és ideje is eltárolásra kerül. Ezen adatok tárolása arra szolgál, hogy a Bobusway szolgáltatási részvevőinél a visszaéléseket ki lehessen vizsgálni gyanú esetén. Az adatok tárolása a Bonusway szolgáltatás biztosításához szükséges. Ezeket az adatokatat nem továbbítják harmadik személyeknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

A felhasználó nyilvántartásba vétele, a személyes adatok önkéntes megjelölésével, lehetővé teszi a Bonusway számára, hogy olyan felhasználói tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára ajánlhatók a szóban forgó szolgáltatás jellege miatt. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket a Bonusway adatállományából.

A Bonusway minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden felhasználó számára arról, hogy milyen személyes adatokat tárol a felhasználóról. Ezenkívül a Bonusway a személyes adatok kijavítását vagy törlését elvégzi el a felhasználó kérésére, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön kijelölt adatvédelmi tisztviselő, valamint a Bonusway alkalmazottanaki teljes köre e tekintetben kapcsolattartók.
 

6. Hírlevélkövetés

A Bonusway hírlevelei úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaznak. A nyomkövető pixel egy e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek naplófájlokat rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott követési képpont alapján a Bonusway megvizsgálhatja, hogy egy felhasználó megnyitotta-e az e-mailt, és mire kattintottak a felhasználók.

A hírlevelekben szereplő nyomkövetési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a Bonusway tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, valamint folyamatosan igazítsa a jövőbeli hírlevelek tartalmát a felhasználó érdeklődéséhez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. A felhasználók bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással kiadott külön engedélyt. A visszavonás után ezeket a személyes adatokat a Bonusway törli. A Bonusway automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevélről való leiratkozást.
 

7. Kapcsolatfelvétel a Bonusway-rel

Ha a felhasználó e-mailen keresztül vagy a weboldalon található űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot a Bonusway-el, a felhasználó által továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják. A felhasználó által a Bonuswaynek önkéntes alapon továbbított személyes adatait a felhasználóval való kapcsolattartás céljából kerül tárolásra és feldolgozásra.

Ha egy felhasználó kapcsolatba lép a Bonusway-el a hiányzó bónuszról, akkor a vásárlással és a felhasználóval kapcsolatos információk megoszthatók egy harmadik féllel, például egy üzlettel, hogy megerősítsék a vásárlás tényét, és nem történt visszaélés.

8. A személyes adatok rutin törlése

A Bonusway a felhasználó személyes adatait arra az időre dolgozza fel és tárolja amíg a tárolás célja nem teljesül, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően rendelkeznek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen törlik.
 

9. A Felhasználó jogai

9a. A megerősítés joga

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó szándéka szerint, hogy megkapja a Bonusway-tőll a visszaigazolást arról, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha a felhasználó igénybe kívánja venni ezt a megerősítési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy a Bonusway másik alkalmazottjával.
 

9b. Hozzáférési jog

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó szándéka szerint, hogy a hozzáférhessen az információhoz a személyes adatairól, és az adatok másolatának egy példányához. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek a felhasználók számára biztosítják a következő információkhoz való hozzáférést:

- a feldolgozás célja;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- a címzettek vagy azoknak a címzetteknek a kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különös tekintettel a harmadik országokban lévőkre vagy nemzetközi szervezetekre;
- ahol lehetséges, a tervezett időszakra ameddig a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumokat;
- a Bonusway adatainak helyesbítéséről vagy törléséről, illetve a felhasználóra vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog megléte, illetve az ilyen feldolgozás tárgyára;
- a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;
- ha a személyes adatokat nem a felhasználótól nem gyűjtik, a rendelkezésre álló információk a forrásukra vonatkoznak;
- a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben a logikára vonatkozó információk, valamint a jelentősége és a tervezett következménye az ilyen feldolgozásnak a felhasználó számára.

Ezenkívül a felhasználónak joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják-e. Ebben az esetben a felhasználónak joga van tájékozódni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha a felhasználó igénybe kívánja venni ezt a hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőt vagy a Bonusway más alkalmazottjával.

9c. A helyesbítéshez való jog

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó szándéka szerint, hogy késedelem nélkül megkapja a Bonusway-től a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás célját, a felhasználónak joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha a felhasználó a jaíváts jogával akar élni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy a Bonusway más alkalmazottjával.

9d. Jog a helyreigazításra

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó szándéka szerint, hogy a Bonusway-en indokolatlan késedelem nélkül megszüntesse az őt érintő személyes adatok törlését, és a Bonusway köteles törölni a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az alábbi okok egyike érvényes:

- A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest.
- A felhasználó visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozásra.
- Felhasználó a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint ellenzi a feldolgozást, és a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, a feldolgozásra, illetve a feldolgozásra felhasznált felhasználói objektív legitim indokok nincsenek.
- A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
- A személyes adatokat törölni kell az olyan uniós vagy tagállami jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, amelyek a Bonusway-re vonatkoznak.
- A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtöttek. 

Ha a fenti okok egyike érvényes, és a felhasználó a Bonusway által tárolt személyes adatok törlését kéri, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy a Bonusway más alkalmazottjával. A Bonusway adatvédelmi tisztviselőjének vagy egy másik alkalmazottnak haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a törlési kérelem azonnal teljesüljön.

Amennyiben a Bonusway a személyes adatokat nyilvánosságra hozta és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, a Bonusway a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, azon személyes adatok, amelyeket a felhasználó az ilyen adatkezelőktől törölniük kell az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy azok replikációjáról, amennyiben a feldolgozásra nincs szükség. A Bonusway adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazottja egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

9e. A feldolgozás korlátozásának joga

Az európai jogalkotó szerint minden felhasználónak joga van ahhoz, hogy a feldolgozást korlátozza a Bonusway által:

- A személyes adatok pontosságát a felhasználó vitatja, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi a Bonusway számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
- A feldolgozás jogellenes, és a felhasználó ellenzi a személyes adatok törlését és kéri a felhasználás korlátozását.
- A bónusz a feldolgozás céljából már nem igényli a személyes adatokat, de a felhasználó köteles a jogi igények megteremtésére, gyakorlására vagy védelmére.
- A felhasználó kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenırzéséig, hogy a bónusz törvényes indoka felülkerekedik-e a felhasználó javakkal.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és a felhasználó kérni kívánja a Bonusway által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, akkor bármikor felveheti az adatvédelmi tisztviselőt vagy a Bonusway másik alkalmazottját. A Bonusway adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazott megszünteti a feldolgozás korlátozását.

9f. Adatátviteli jog

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó szándéka szerint, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa anélkül, hogy akadályozná a Bonuswayt, amelyre a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozást automatizált módon hajtják végre, a feldolgozás nem szükséges a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a Bónusz útján megszerzett hivatalos hatóság gyakorlásához.

Továbbá a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során a felhasználónak joga van a személyes adatok közvetlen továbbításával az egyik vezérlőtől a másikig, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és ha ez nem befolyásolja hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítésére a felhasználó bármikor felveheti a kapcsolatot a Bonusway vagy egy másik alkalmazottal kijelölt adatvédelmi tisztviselővel.

9g. Ellenzéshez való jog

Az európai jogalkotók  szándéka szerint minden felhasználónak joga van arra, hogy bármikor, az e) vagy f) pontján alapuló, személyes adataival kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával bármikor kifogással élhessen a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A Bonusway a kifogás esetén nem kezeli a személyes adatokat, hacsak nem bizonyíthatjuk a feldolgozásra vonatkozó kényszerítő jogos indokokat, amelyek felülbírálják a felhasználó érdekeit, jogait és szabadságait, valamint a jogi követelések létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

Ha a Bonusway a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, a felhasználónak bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozásáért. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha a felhasználó a Bonusway felé irányítja a feldolgozást közvetlen marketing célokra, akkor a Bonusway nem fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

Ezenkívül a felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag kifogást emelhet az őt érintő személyes adatok feldolgozásával a Bónusz útján tudományos vagy történeti kutatási célból, vagy statisztikai célokra a Szerződés 89. cikkének (1) bekezdése értelmében. a GDPR, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A kifogás joga gyakorlása érdekében a felhasználó közvetlenül kapcsolatba léphet a Bonusway adatvédelmi tisztviselőjével vagy egy másik alkalmazottal. Ezenkívül a felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58 / EK irányelvtől eltérően szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel való kifogásolási jogát műszaki előírások alkalmazásával.

9h. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilkészítést is

Az európai jogalkotónak minden felhasználónak joga van arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki vele szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, amíg a határozat ( 1) nem szükséges a felhasználó és az adatkezelő között létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezett az olyan uniós vagy tagállami jog szerint, amelyre a bónuszügylet vonatkozik, és amely megfelelő intézkedéseket állapít meg a a felhasználó jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme, vagy (3) nem a felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) a felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (2) a felhasználó kifejezett beleegyezésén alapul, a Bonusway megfelelő intézkedéseket hoz a felhasználói jogok és szabadságok védelmére, és legitim érdekek, legalábbis a bónuszok emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtése és a határozat vitatása.

Ha a felhasználó az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogokat kívánja gyakorolni, akkor bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztségviselőjével, vagy a Bonusway másik alkalmazottjával.

9i. Az adatvédelmi engedély visszavonásának joga

Minden felhasználónak joga van az európai jogalkotó számára, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.

Ha a felhasználó élni kíván a beleegyezés visszavonásával kapcsolatos jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot a Bonusway adatvédelmi tisztviselőjével vagy a Bonusway másik alkalmazottjával.

10. Facebook

A szolgáltatásban a Bonusway integrálja a vállalati Facebook komponenseit.

A Facebook egy közösségi hálózat. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára, hogy a barátok kérései révén magába foglalják a privát profilok létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését.

A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok.

A Bonusway és a Facebook közötti integráció révén a Facebook képes információt kapni a felhasználó által tett látogatásról.

A Facebook cookie-t helyezhet a felhasználó eszközére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük.

A Facebook lehetővé teszi honlapunk használatát. E technikai eljárás során a vállalkozás a Facebook-ot ismerheti meg a személyes adatok, például a felhasználó IP-címe.

Személyes adatok, beleértve a felhasználó IP-címét, továbbíthatók a Facebook-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Facebook az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Facebook a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

A fentiek szerint a felhasználó a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását az internetes böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását, vagy törölheti az alapértelmezett cookie-kat.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázzuk, hogy a Facebook beállítási lehetőségei a felhasználó magánéletének védelmét szolgálják. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel Facebook-hez való törlését, pl. a szolgáltató Webgraph nevű Facebook blokkolója, amely a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ címen érhető el. Ezeket az alkalmazásokat a felhasználó használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.
 

11. Google Analytics

A Bonusway szolgáltatásában integrálta a Google Analytics elemét.

A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google cookie-t helyezhet el a felhasználó eszközére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük.

A Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. A technikai eljárás során a vállalkozás a Google személyes ismereteit, például a felhasználó IP-címét ismerheti meg.

Személyes adatok, beleértve a felhasználó IP-címét, továbbíthatók a Facebook-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

A fentiek szerint a felhasználó a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását az internetes böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását, vagy törölheti az alapértelmezett cookie-kat.

Ezenkívül a felhasználó kifogásolhatja a Google Analytics által létrehozott adatok gyűjteményét, amely a weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását és annak kizárását. Ebből a célból a felhasználónak le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha a felhasználó információtechnológiai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, a felhasználónak vissza kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző-bővítményt eltávolította a felhasználó vagy bármely más olyan személy, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor lehetséges a böngészőbővítmény újratelepítése vagy újbóli aktiválása.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen. html. A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/analytics/ címen található.


12. Google AdWords

A Bonusway szolgáltatásában integrálta a Google AdWords elemét.

A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjaihoz és a Google hirdetési hálózatába.

A Google AdWords komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google cookie-t helyezhet el a felhasználó eszközére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük.

A Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. A technikai eljárás során a vállalkozás a Google személyes ismereteit, például a felhasználó IP-címét ismerheti meg.

Személyes adatok, beleértve a felhasználó IP-címét, továbbíthatók a Facebook-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

A felhasználónak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért a felhasználónak hozzáférést kell biztosítania a www.google.com/settings/ads linkkel rendelkező összes böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen.

13. AppsFlyer

A Bonusway szolgáltatásában integrálta az AppsFlyer komponensét.

Az AppsFlyer egy mobil analitikai szolgáltatás. A mobil analitika a mobilalkalmazások látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése.

Az AppsFlyer komponens üzemeltetője az AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25. emelet, San Francisco, CA 94105, Egyesült Államok

Az AppsFlyer lehetővé teszi a mobilalkalmazás használatának elemzését. A technikai eljárás során a vállalati AppsFlyer személyes információkat szerezhet, például a felhasználó IP-címét.

A személyes adatokat, beleértve a felhasználó IP-címét is, továbbíthatók az AppsFlyernek az EU-ban. Ezeket a személyes adatokat az AppsFlyer az EU-ban tárolja. Az AppsFlyer átadhatja a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

További információ és az AppsFlyer vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf címen.

14. OneSignal

A Bonusway szolgáltatásában integrálta a OneSignal komponensét.

A OneSignal egy push-értesítési szolgáltatás. A pushes értesítések lehetővé teszik a Bonusway számára, hogy kapcsolatba lépjen a Bonusway mobilalkalmazás felhasználóival a biztonsággal és a hozzájuk kapcsolódó ajánlatokkal kapcsolatban.

A OneSignal komponens üzemeltetője az Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, Egyesült Államok

A OneSignal képes push-értesítéseket küldeni a Bonusway mobil alkalmazás felhasználóinak. A technikai eljárás során a OneSignal vállalat személyes adatokat, például a felhasználó IP-címét ismer.

A személyes adatokat, beleértve a felhasználó IP-címét is, az Egyesült Államokban a OneSignal felé továbbíthatók. Ezeket a személyes adatokat a OneSignal tárolja az Egyesült Államokban. A OneSignal a műszaki eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átruházhatja harmadik felek részére.

Az értesítések küldése csak akkor küldhető el, ha a felhasználó kifejezett beleegyezést adott erre.

15. Twilio

A Bonusway szolgálatában integrálta a Twilio komponensét.

A Twilio üzenetküldő szolgáltatás. Lehetővé teszi a Bonusway számára, hogy a felhasználói fiókokat az SMS / voice használatával hitelesítse a második hitelesítő tényezővé.

A Twilio komponens üzemeltetője Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, Egyesült Államok

A Twilio képes SMS-t küldeni a Bonusway szolgáltatás felhasználóinak. Ezen technikai eljárás során a Twilio vállalkozás személyes adatokat, például a felhasználó mobiltelefonszámát ismerte meg.

A személyes adatokat, beleértve a felhasználó mobiltelefonszámát is, az Egyesült Államokban és az EU-ban továbbíthatók a Twilio-nak. Ezt a személyes adatot az Egyesült Államokban és az EU-ban a Twilio tárolja. A Twilio a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik félnek.

A felhasználónak nem küld üzenetet, ha úgy dönt, hogy nem adja meg telefonszámát a rendszerben.

16. Dialog Insight

A Bonusway szolgáltatásában integrálta a Dialog Insight összetevőjét.

A Dialog Insight egy e-mail szolgáltatás.

A Dialog Insight összetevője a Dialog Insight, a 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, a Suite 210, a Quebec G1P 2J7s, Kanada

A Dialog Insight lehetővé teszi e-mail üzenetek küldését a Bonusway szolgáltatás felhasználóinak. A technikai eljárás során a Dialog Insight vállalat személyes információkat szerez, például a felhasználó e-mail címét.

Személyes adatok, beleértve a felhasználó e-mail címét, továbbíthatók a Dialog Insight-nak Kanadában. Ezt a személyes adatot a Dialog Insight tárolja Kanadában. A Dialog Insight átviheti a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

Az e-maileket csak akkor küldi el, ha a felhasználó kifejezett hozzájárulást adott erre.

15. A feldolgozás jogalapja

Ck. 6 (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez a felhasználó fél, például akkor, amikor a feldolgozási műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdés b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amelyhez személyes adatok feldolgozása szükséges, mint például az adókötelezettségek teljesítése, a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat a felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy a felhasználó alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogos érdek érhető el, ha a felhasználó a Bonusway ügyfele (a 47. mondat második mondata GDPR).

16. A Bonusway vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul A GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.
 

17. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

18. Személyes adatok biztosítása jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek

A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; A felhasználó személyes adatairól szóló kötelezettség; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Nyilvánvalóvá tesszük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírja (például az adószabályokat), vagy szerződéses rendelkezésekből (például a szerződéses partnerről). Előfordulhat, hogy szükségessé válhat olyan szerződés megkötése, amely a felhasználót személyes adatokkal látja el, amelyet később feldolgozni kell. a felhasználó például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása következtében a szerződést a felhasználóval nem lehetett megkötni. Mielőtt személyes adatokat szolgáltatna a felhasználó, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel. Adatvédelmi tisztviselőünk tisztázza a felhasználó számára, hogy a személyes adatok átadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-ea szerződés megkötéséhez, hogy van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására és a személyes adat.

19. Az automatizált döntéshozatal

Nem használjuk az automatikus döntéshozatalt.